Si musafir yang mengembara mencari keredhaan Allah~

  • Facebook

Kecintaan dan Kasih Sayang Kepada Ahlul Baiyt

Posted by Tengku Ahmad Saufie - -

Kecintaan dan Kasih Sayang Kepada Ahlul Baiyt : Oleh Ustaz Syed Hasan Alatas

Assalamu’alaikum w.w,

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hahdirat Ilahi, yang telah mewajibkan kepada seluruh kaum Mulimin dan Muslimat, untuk memberikan kecintaan dan kasih sayang mereka terhadap Nabi s.a.w. dan keluarganya ia itu Ahlulbaiyt, yang telah disucikan Allah s.w.t. seperti tersebut dalam firman-Nya yang bermaksud:

Sesungguhnya Allah hendak menghapuskan noda dan kotoran dari kamu sekalian, ahlulbaiyt, dan mensucikan kamu sekalian dengan sesuci-sucinya.
(al-Quran s.al-Ahzab:33)

Nabi s.a.w.bersabda, “Yang terbaik diantara kamu sekalian ialah yang terbaik perlakuaannya terhadap ahlulbaiytku, setelah aku kembali kehazirat Allah.” (Hadis Sahih dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan oleh al-Hakim, Abu Ya’la, Abu Nu’aim dan Addailamiy)

Imam Syafi’i r.a. dalam banyak syair beliau telah melahirkan rasa cinta dan kasih sayang beliau kepada Ahlulbaiyt Rasulallah s.a.w.antara syair beliau yang banyak itu, beliau pernah bermadah:

Wahai Ahlulbait Rasulallah !
Kecintaan kepadamu adalah kewajiban dari Allah, yang turun dalam
al-Quran. Cukuplah bukti betapa tingginya kamu sekalian. Tiada sempurna sholat tanpa shalawat untuk anda sekalian.

Syeikhul Islam Ibnu Thaimiyah dalam kitab beliau yang bertajuk:
“Al-Washiatul Kubra (wasiat yang terbesar) hal 297 beliau
menerangkan, antara lain:’…….Para anggota keluarga Rasulallah
s.a.w. mempunyai beberapa hak yang wajib dipelihara sebaik-baiknya. Allah s.w.t. telah memberikan hak kepada mereka untuk menerima seperlima bahagian dari ghanimah (harta rampasan perang).

Allah memerintahkan kepada Ummat Islam menyampaikan shalawat kepada mereka bersama shalawat yang disampaikan kepada Rasulallah s.a.w. Juga Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan Ummat Islam supaya berdo’a seperti berikut, “Ya Allah! Limpahkan shalawat kepada Muhammad dan Keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha Agung. Berkatilah Muhammad dan Keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim……

Alhamdulillah seruan Allah s.w.t. dan Rasulnya kepada kaum Muslimin dan Muslimat ramai juga mematuhinya. Mereka bukan saja memberikan kasih sayang tetapi juga telah bersama-sama Ahlul Baiyt berjuang mati-matian dalam menegakkan dan memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan.

Dalam menyelamatkan Ummat manusia dari penindasan orang-orang yang zalim, yang senantiasa memperturutkan Hawa Nafsu Jahat dan melanggar Perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga akhirnya Alulbaiyt dan pengikut setianya mencapai kemenangan dan terselamatlah Ummat Islam dari kehancuran dan kebinasaan.

Meskipun demikian sepeninggalnya Rasulallah s.a.w. ada juga
manusia durjana yang menjadi budak Hawa Nafsu jahat. Mereka tidak segan-segan melakukan berbagai halangan dan rintangan supaya Dakwah yang dibawa oleh Ahlul Baiyt terhenti. Mereka melakukan berbagai halangan dan rintangan, malah dengan tidak henti-hentinya mereka ini menangkap malah menganiaya Ahlul Baiyt, dan penyokong penyokong mereka.

Malah ada dengan kejamnya telah membantai hampir habis keluarga Rasulallah s.a.w., seperti yang dilakukan oleh Ma’awiyah bin Abi Sofyan, Yazid bin Ma’awiyah dan anak cucunya. Sehingga mimbar Masjid mereka jadikan tempat mencaci maki dan menghina Ahlul Bait Rasulullah s.a.w. Kecuali Umar bin Abdul Aziz yang telah memberhentikan penghinaan dan penganiayaan yang tidak pada tempatnya itu.

Rasulullah s.a.w. telah mengampuni ayah Ma’awiyah yang bernama Abu Sofyan, malah telah mengampuni juga ibunya yang bernama Hindun yang bukan saja telah membunuh Saidina Hamzah bapa saudara Nabi s.a.w, malah telah membelah dada Saidina Hamzah dan memakan hatinya. Sungguh berbeda amalan yang telah dilakukan Rasulallah s.a.w.dan Ahlul Baiyt terhadap Abu Sofyan dan isterinya Hindun jika dibandingkan dengan amal perbuatan yang telah dilakukan oleh Abu Sofyan dan isterinya serta anak cucunya, kecuali Umar bin Abdul Aziz.

Umar bin Abdul Aziz telah mendapat kesadaran dan pentunjuk Allah dan menghentikan perbuatan diluar perikemanusiaan yang telah mereka lakukan kepada Ahlul Baiyt. Meskipun demikian segala perbuatan mereka menjadi sia-sia saja, dan akhirnya mereka menemui kehancuran.

Kerajaan Bani Umaiyah telah dimusnahkan Allah s.w.t. kuburannya saja begitu dihinakan Allah. Segala usaha mereka dalam mengembangan Islam di Sepanyok hilang saja bagai mencurahkan air ke daun keladi, meskipun mereka telah menguasai Sepanyol selama masa yang begitu lama (hampir 800 tahun).

Berbeda dengan perjuangan Rasulullah s.a.w. dan Ahlul Baiytnya telah dapat mengembangkan Islam ke seluruh dunia dengan berkesan hingga sampai saat ini. Oleh karena itu marilah kita mengikut perintah Allah dalam Rasulnya dan Imam-Imam yang ternama dalam mencintai Rasulallah s.a.w. dan Ahlul Baiyt Rasulallah s.a.w. Jangan sekali-kali kita mengikuti jejak manusia durjana yang telah menyesatkan Ummat Islam dari zaman ke zaman, dan yang telah memecah belahkan Ummat Islam dengan pekara-perkara yang kecil dan melupakan perkara yang besar.

Insya-Allah jika kita mencintai dan mengasihi Ahlu Baiyt Rasulallah s.a.w, dan berjuang bersama-sama Ahlul Bait dalam menegakkan Kebenaran dan Keadilan, Insya-Allah segala usaha kita akan diberkati Allah dan Ummat Islam akan mencapai Kejayaan di Dunia
hingga ke Akhirat.

Amin.

http://pondokhabib.wordpress.com/2008/08/07/kecintaan-dan-kasih-sayang-kepada-ahlul-baiyt/