Si musafir yang mengembara mencari keredhaan Allah~

  • Facebook

قصيدة الافتتاح

Posted by Tengku Ahmad Saufie - -


قصيدة الافتتاح

يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ صَـلِّ عليه وسَــلِّم
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ بلّغْـــهُ الوسيــلة
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ خُـصَّه بالفَضيــلة
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ وَارْضَ عن الصَحابة
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ وَارْضَ عن السـلالة
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ وَارْضَ عن المشـايخ
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ فارْحَـمْ وَالِـدينَــا
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ وارْحَمنـا جميعـًـا
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ وارحـم كـلَّ مُسْـلم
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ واغْفِـر لِكلِّ مُذْنِـب
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ يا ســامِعْ دُعَـانَـا
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ لا تَقْطَــعْ رَجَـانَـا
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ  بَلِّغْنَــا نَــزُوره
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ  تَغْشَــنَا بِنــورِه
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ حِـفْظَانَـكَ وأَمَـانَكْ
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ وَاسْـكِنَّـا جِنـَانـَكْ
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ أَجِـرْنـَا من عَذَابِكْ
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ وارْزُقْـنَا الشَّهَــادَةْ
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ حِـطْـنَا بِالسَّـعَـادَة
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ وَاصْـلِحْ كلَّ مُصْـلِحْ
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ وَاكْـفِ كلَّ مُـؤْذِيْ
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ نَخْــتِمْ بِالمُـشَفَّـعْ
يا ربِّ صَلِّ على محـمد      يا ربِّ صَـلِّ عليه وسَــلِّم

اللَّهم صلِّ وسلِّم وبَارِكْ علَيْه وعَلَى آلِه